Servicevilkår

OVERSIGT
Dette websted drives af Hector-Design. Gennem hele området, "vi", "os" og "vores" henviser til Hector-Design. Hector-Design tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og serviceydelser, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, som er betinget af, at du accepterer alle vilkår, betingelser, regler og bekendtgørelser, der er angivet her.

Når du besøger vores websted og / eller køber noget fra os, deltager du i vores "Service" og er indforstået med at være bundet af følgende vilkår og vilkår (kaldet Vilkår for brug), herunder de ekstra vilkår og vilkår, der refereres til heri og / eller som er tilgængelige via hyperlink. Disse Vilkår for Service gælder for alle brugere af webstedet, herunder f.eks. brugere, som er browsere, leverandører, kunder, købere og / eller bidragydere til indhold.

Læs disse Vilkår for Servicen omhyggeligt, inden du får adgang til eller brug vores websted. Ved at få adgang til eller bruge en hvilken som helst del af webstedet er du indforstået med at være bundet af disse Vilkår for Service. Hvis du ikke er indforstået med alle vilkårene i denne aftale, kan du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen services. Hvis disse Vilkår for Serviceydelsen anses for at være et tilbud, er det udtrykkeligt begrænset til disse Vilkår for Service.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der er tilføjet til den aktuelle butik, skal også være underlagt vilkårene for Serviceydelsen. Du kan når som helst gennemgå den mest aktuelle version af servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte en del af disse Vilkår for Service ved at opdatere opdateringer og / eller ændringer til vores websted. Det er dit ansvar at kontrollere denne side jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter opslag af eventuelle ændringer er accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Shopify Inc. De giver os en online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og serviceydelser til dig.

AFSNIT 1-ONLINELAGERVILKÅR
Ved at blive enige om disse Vilkår for brug repræsenterer De, at De er i det mindste i Deres stats-eller provins-eller bopælsstat, eller at De er en alder med flertal i Deres stat eller provins, og De har givet os Deres tilladelse til at tillade, at nogen af Deres mindre afhængige personer anvender dette websted.
De må ikke anvende vores produkter til et ulovligt eller uautoriseret formål, og De må heller ikke i forbindelse med anvendelsen af Serviceydelsen overtræde love i Deres jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til ophavsretslove).
Du må ikke overføre nogen orme eller viruser eller en kode af en destruktiv natur.
Et brud på eller en overtrædelse af vilkårene vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af Serviceydelserne.

AFSNIT 2-GENERELLE FORHOLD
Vi forbeholder os retten til at nægte enhver grund til nogen som helst grund.
Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypterede og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer i overensstemmelse med de tekniske krav i forbindelse med tilslutningen af net eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel af netværk.
Kunden er indforstået med ikke at reproducere, duplikere, sælge, videresælge eller udnytte en del af Serviceydelsen, brug af Serviceydelsen eller adgangen til Serviceydelsen eller enhver kontakt på det websted, hvor serviceydelsen leveres, uden at IBM har givet skriftlig tilladelse til at give dem skriftlig tilladelse.
De udgiftsområder, der anvendes i denne aftale, er kun omfattet af bekvemmelighedsbetingelserne og begrænser ikke eller på anden måde rammer disse vilkår.

AFSNIT 3-NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG RETTIDIGHED AF INFORMATION
Vi er ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er præcise, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til rådighed for generelle oplysninger og bør ikke være baseret på eller anvendes som eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at rådføre sig med primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere relevante informationskilder. Enhver afhængighed af materialet på dette sted er på din egen risiko.
Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun til rådighed for din reference. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre indholdet på dette websted, men vi har ingen pligt til at opdatere oplysninger på vores websted. Du er indforstået med, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4-ÆNDRINGER I SERVICEYDELSEN OG PRISERNE
Priserne for vores produkter er undergivet ændringer uden varsel.
Vi forbeholder os ret til enhver tid at ændre eller afbryde Serviceydelsen (eller enhver del eller indhold deraf) uden varsel.
Vi vil ikke være ansvarlige over for Dem eller tredjemand for enhver ændring, prismålighed, suspension eller udsættelse af Serviceydelsen.

AFDELING 5-PRODUKTER ELLER SERVICE (hvis relevant)
Visse produkter eller serviceydelser kan kun være tilgængelige online via websiden. Disse produkter eller serviceydelser kan kun have begrænsede mængder og er kun underlagt tilbagesendelsespolitik eller udskiftning i henhold til vores returpolitik.
Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at kunne vise de farver og billeder af vores produkter, der er i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computer-skærm viser, at farven er korrekt.
Vi forbeholder os ret, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller serviceydelserne til en person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret på grundlag af sag fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenesteydelser, vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter-eller produktpriser kan ændres når som helst uden varsel, når vi er alene om det. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt på et hvilket som helst tidspunkt. Ethvert produkt eller en ydelse, der er foretaget på dette websted, er ugyldigt, hvis det er forbudt.
Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenesteydelser, oplysninger eller andet materiale, som købes eller indkøbes af Dem, opfylder Deres forventninger, eller at eventuelle fejl i Serviceydelsen vil blive korrigeret.

AFSNIT 6-NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS-OG KONTOOPLYSNINGER
Vi forbeholder os ret til at nægte at beordre dig med os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under samme kundekonto, samme kreditkortoplysninger og / eller ordrer, som bruger samme faktureringsadresse og / eller forsendelsesadresse. Hvis vi foretager en ændring af eller annullerer en bestilling, kan vi forsøge at advisere dig ved at kontakte den e-mail og / eller det faktureringsadresse / telefonnummer, der er leveret på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores mening lader til at være placeret af forhandlerne, forhandlerne eller forhandlerne.

Kunden er indforstået med at levere aktuelle, fuldstændige og nøjagtige indkøb og kontooplysninger for alle køb, der er foretaget i vores forretning. Kunden er indforstået med straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mail-adresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan færdiggøre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

Du kan få flere oplysninger ved at gennemgå vores returner-politik.

AFSNIT 7-VALGFRIE VÆRKTØJER
Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol eller input til.
Kunden er indforstået med og er indforstået med, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "as" og "as available" uden nogen form for garanti, tilkendegivelser eller betingelser af enhver art og uden nogen form for påtegning. Vi vil ikke have nogen som helst ansvar som følge af eller i forbindelse med Deres brug af frivilligt tredjepartsværktøjer.
Enhver anvendelse af de valgfri værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt i din egen risiko, og du skal sørge for, at du er bekendt med og godkende de vilkår, som de relevante tredjepartsudbyder (er) har stillet til rådighed.
Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og / eller funktioner via webstedet (herunder, frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye faciliteter og / eller tjenesteydelser er også omfattet af disse Vilkår for brug.

AFSNIT 8-TREDJEPARTSLINK
Visse indhold, produkter og serviceydelser, der er tilgængelige via vores Serviceydelse, kan omfatte materialer fra tredjepart.
Tredjepartslink på dette websted kan dirigere dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet til os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og vil ikke have nogen ansvar eller ansvar for eventuelle tredjepartsmaterialer eller websteder, eller for andre materialer, produkter eller serviceydelser fra tredjepart.
Vi er ikke ansvarlige for skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenesteydelser, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der er foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Gennemgå omhyggeligt tredjepartens politikker og praksis, og sørg for, at du forstår dem, før du går i gang med nogen transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter bør være rettet mod tredjemand.

AFSNIT 9-BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE DELOPGAVER
Hvis du på vores anmodning sender bestemte afsendelser (f.eks. konkurrenceindgange) eller uden en anmodning fra os, sender du kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, eller på anden måde (under ét), uden begrænsning, redigering, publicering, distribuér, distribuér, oversæt, oversæt og på anden måde brug i eventuelle kommentarer, som du har fremsendt til os. Vi er og skal ikke have nogen forpligtelse (1) til at bevare eventuelle bemærkninger i fortrolighed, (2) for at betale erstatning for eventuelle kommentarer, eller (3) for at svare på eventuelle kommentarer.
Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter vores eget skøn afgør, er ulovlige, stødende, truende, slibrige, injurierende, pornografiske, uanstændige eller på anden måde strider mod enhver parts immaterialrettigheder eller disse Vilkår for brug.
De er indforstået med, at Deres bemærkninger ikke vil krænke enhver tredjemands ret til tredjemand, herunder ophavsret, varemærket, personligheden, personligheden eller andre personlige eller proprietær ret. Du er også indforstået med, at dine kommentarer ikke indeholder libeløse eller på anden måde ulovligt, mishandlende eller uanstændigt materiale, eller indeholder nogen computervirus eller andre malware, som på nogen måde kan påvirke driften af Serviceydelsen eller ethvert tilhørende websted. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjemand med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for de kommentarer, du foretager, og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer, som De eller enhver tredjepart har fremsat.

AFSNIT 10-PERSONOPLYSNINGER
Din indsendelse af personlige oplysninger via forretningen styres af vores politik om beskyttelse af personoplysninger. For at se vores politik om beskyttelse af personoplysninger.

AFSNIT 11-FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER
Af og til kan der være oplysninger på vores websted eller i den Serviceydelse, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, salgsfremstød, tilbud, produktforsendelsesafgifter, transitgange og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at korrigere eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i Serviceydelsen eller på et eventuelt tilhørende websted er ukorrekt uden forudgående varsel (herunder efter at De har afgivet Deres ordre).
Vi forpligter os ikke til at ajourføre, ændre eller præcisere oplysningerne i Serviceydelsen eller på et eventuelt tilhørende websted, herunder f.eks. prisoplysninger, medmindre lovgivningen kræver det. Ingen angivet opdaterings-eller opdateringsdato, der er anvendt i serviceydelsen eller på et relateret websted, skal angives for at angive, at alle oplysninger i Serviceydelsen eller på et tilhørende websted er ændret eller opdateret.

AFSNIT 12-FORBUDTE ANVENDELSER
Ud over andre forbud, der er angivet i vilkårene for serviceydelsen, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: a) til ethvert ulovligt formål, (a) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger, (c) for at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale bestemmelser, (e) til at krænke eller krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller de intellektuelle ejendomsrettigheder i andre ; (e) for at chikanere, mishandle, fornærme, injurier, injurier, injurier, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bagvaskelse, bag disparage, intimidere, eller forskelsbehandling på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnisk oprindelse, race, alder, national oprindelse eller invaliditet (g) til at indgive falsk eller vildledende oplysninger (g) til at uploade eller overføre viruser eller enhver anden form for ondartet eller anden form for ondartet eller en anden hjemmeside, andre websteder eller internettet, (h) til at indsamle eller spore personlige oplysninger hos andre ; (i) til spam, phus, phys, foregivende, Edderkop, krybe eller skrabe ; (j) for enhver uanstændig eller umoralsk hensigt eller (k) at blande sig i eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Servicen eller ethvert andet websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige kundens brug af Serviceydelsen eller et eventuelt tilhørende websted for overtrædelse af de forbudte anvendelser.

§ 13-ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER, ANSVARSBEGRÆNSNING
Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer, at Kundens brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.
Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være præcise eller pålidelige.
Kunden er indforstået med, at vi fra tid til anden kan fjerne serviceydelsen i ubestemt tid eller annullere serviceydelsen når som helst uden varsel til Kunden.
Du er udtrykkeligt indforstået med, at din brug af eller manglende evne til at bruge, serviceydelsen er i din egen risiko. Tjenesten og alle de produkter og serviceydelser, der leveres til dig via serviceydelsen, er (undtagen som angivet af os), jf. dog "som" og "som muligt" for Deres brug, uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser, herunder enhver form for egnethed, egnethed, egnethed, egnethed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-overtrædelse.
Hector-Design, vores instruktører, medarbejdere, medarbejdere, koncernforbundne, koncernforbundne virksomheder, leverandører, leverandører, leverandører eller licensgivere hæfter for enhver skade, tab, skadeserstatning eller følgeskader af enhver art, herunder tab, tab af indtægter, tab af indtægter, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), strengt erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), strenge ansvar eller andet som følge af kundens brug af serviceydelsen eller eventuelle produkter, der er fremskaffet ved brug af tjenesten, eller til enhver anden påstand, der på nogen måde er relateret til Kundens brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af serviceydelsen eller ethvert indhold (eller et produkt), der sendes, overføres eller på anden måde stilles til rådighed via tjenesten, selv om det er blevet oplyst om deres mulighed. Fordi nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader, i sådanne stater eller jurisdiktioner, begrænses vores erstatningsansvar til det maksimale omfang, som lovgivningen tillader.

AFSNIT 14-SKADESLØSHOLDELSE
Kunden er indforstået med at forsvare og holde harmløs Hector-Design og vores forældre, datterselskaber, datterselskaber, medarbejdere, underleverandører, leverandører, leverandører, leverandører, leverandører, leverandører, leverandører, leverandører, leverandører, praktikanter, leverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, herunder rimelige advokatsalærer, herunder rimelige advokatsalærer, herunder rimelige advokatsalærer, som skyldes eller er opstået som følge af kundens overtrædelse af disse Vilkår for brug eller de dokumenter, de omfatter, eller de dokumenter, de omfatter, eller som følge af en tredjepart, eller som har overtrådt loven eller retten til tredjemands rettigheder eller rettigheder.

AFSNIT 15-FRATRÆDELSESEVNE
I tilfælde af, at enhver bestemmelse i disse Vilkår for brug er retsstridige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, kan en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det omfang, gældende lov tillader det, og den ikke kan håndhæves fra disse Vilkår for brug, og at denne bestemmelse ikke påvirker gyldigheden og håndhævelsen af andre tilbageværende bestemmelser.

AFSNIT 16-OPSIGELSE
De parternes forpligtelser og forpligtelser, der er afholdt forud for ophørsdatoen, skal være i overensstemmelse med aftalens ophør med henblik på alle formål.
Disse Vilkår for Service er effektive, medmindre og indtil opsiges af enten dig eller os. Kunden kan når som helst opsige disse Vilkår for brug ved at advisere os om, at Kunden ikke længere ønsker at bruge vores Serviceydelser, eller når du ophører med at bruge vores websted.
Hvis du i vores eneste bedømmelse fejler, eller vi har mistanke om, at du har fejlet, at overholde vilkåret eller leveringen af disse Vilkår for brug, kan vi når som helst opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle beløb, der er forfalden til og med datoen for opsigelsen, og / eller derfor kan nægte Kunden adgang til IBM's Serviceydelser (eller nogen del deraf).

AFSNIT 17-HEL AFTALE
Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve nogen ret eller en bestemmelse i disse Vilkår for brug, er det ikke en frafaldelse af en sådan ret eller en bestemmelse.
Disse Vilkår for Service og alle regler eller driftsregler, som IBM har sendt på dette websted, udgør hele aftalen og forståelsen mellem kunden og IBM's brug af Serviceydelsen, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, uanset om der er tale om mundtlige eller skriftlige oplysninger, mellem kunden og IBM (herunder, men som ikke er begrænset til, eventuelle tidligere versioner af Serviceydelsen).
Alle uklarheder i fortolkningen af disse Vilkår for brug skal ikke fortolkes som en del af det udkast til en udfærdigede part.

AFSNIT 18-STYRET
Disse Vilkår for Service og eventuelle separate aftaler, hvorved IBM leverer Serviceydelserne, er underlagt og udlægges i overensstemmelse med Danmarks love.

AFSNIT 19-ÆNDRINGER I SERVICEYDELSEN
Du kan når som helst gennemgå den mest aktuelle version af servicevilkårene på denne side.
Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte en del af disse Vilkår for brug ved at sende opdateringer og ændringer til vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside periodisk for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller den Serviceydelse, der følger efter opslaget af eventuelle ændringer i disse Vilkår for brug, udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 20-KONTAKTOPLYSNINGER
Spørgsmål om Servicevilkår skal sendes til os på office@hsdl.dk.